Janczewo

Tablica upamiętniająca niemieckich i polskich duchownych oraz lapidarium

Sala Wiejska Janczewo
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Janczewie


Park w pobliżu szkoły

Szkoła Podstawowa w Janczewie

Historia naszej wsi 

Janczewo (Jahnsfelde) malownicza wieś położona na Wysoczyźnie Gorzowskiej, w gminie Santok przy szosie z Gorzowa Wlkp. do Santoka w odległości około 8 km na wschód od Gorzowa Wlkp.
  Wioska o metryce średniowiecznej, pierwsza adnotacja o naszej wiosce sięga 1298 roku w maju dobyły się zaręczyny Margareta von Brandenburg z księciem Mikołajem von Rostock. Na podstawie książki ziemskiej Neumark w roku 1337 do Janczewa należało 64 łany pola, do dóbr kościelnych należało 4 łany. Dawne mienie rycerskie którego, pierwszym odnotowanym właścicielem i założycielem była rodzina Wulkow z Brandenburgii. Usytuowanie Janczewo przy granicy powodowało ciągłe wędrówki różnych narodów. Wieś niejednokrotnie zmieniała możnowładców. W 1449 roku były tu majątki rycerskie Von Strauss oraz Rülke. W czasie wojny 30-letniej (XVII w.) została doszczętnie spustoszona. W 1735 roku wielki pożar zniszczył zabudowania wiejskie i kościół. Od XVII wieku wieś była w posiadaniu rodziny von Schöningow. Drogą umowy spadkowej w 1848 r. przeszła we władanie Ottona Wernera von Schulenburga. Po 1853 r. przeszła we własność rodu von Carnap- Bornheim, w której rozporządzaniu znajdował się dwór do 1945 r.
Małżonką ostatniego posiadacza barona Philipa von Carnap była pochodzącą z Neapolu pani Langpre, przez pierwsze małżeństwo spokrewniona (szwagierka) z wicekrólem Egiptu. O jej pogrzebie donosiła szeroko landsbergska prasa. W skład zespołu pałacowo - parkowego wchodził między innymi park dworski, park leśny, dziedziniec gospodarczy oraz ogrody uprawne i sady.
Pałac popadł w ruinę, a jego resztki wyburzono w latach sześćdziesiątych. Natomiast w liczącym dziś 5,1 ha parku pałacowym o charakterze krajobrazowym przeważa drzewostan liściasty - dąb, klon, jawor, grab, kasztanowiec, w tym pomnikowy 400- letni platan klonolistny o obwodzie 390 centymetrów. W 1995 roku przeprowadzono rekonstrukcję parku.
  Uzupełnieniem założenia dworskiego był kościół zbudowany w 1735 r. z inicjatywy Ludolfa von Schoninga (poprzednia świątynia spłonęła w 1733 r.) Wzniesiony na dawnym cmentarzu, pośrodku wsi jest budowlą szachulcową (drewniane ramy wypełniono cegłą). Wnętrze wypełnia barokowy ołtarz pochodzący z około połowy XVIII w. Po 1945 r. w miejsce ambony umieszczono współczesny obraz MB Częstochowskiej. Na wieży kościelnej znajduje się dzwon z 1736 r. Świątynia posiada z organany z 1904 r. firmy B. Grümberg i fisharmonią firmy Gebrüder z p. XIX w. Gruntowny remont kościoła został zakończony w drugiej połowie 2006 roku.
  W 1945 roku do wsi Janczewo zaczęli przybywać pierwsi osadnicy. Gównie z centralnej Polski a także osoby powracające z przymusowych robót z Niemiec. Dwanaście gospodarstw zajęły osoby przybyłe z za Buga i Wileńszczyzny. Początkowo wieś nazwano Waleryszki, od nazwiska pierwszego osadnika, później, gdy zostały zorganizowane władze administracyjne nazwano Janczewem. 1 września 1945 roku rozpoczęła działalność szkoła, do której uczęszczało 67 dzieci w różnym wieku. Pierwszym kierownikiem szkoły została nauczycielka kwalifikowana Stefania Maciejewska- Rukawisznikowa była repatriantka z Wilna.
 Godną przedstawienia postacią wsi jest poeta pan Marian Krzyżostaniak. Spod jego pióra wyszły już cztery tomiki wierszy : “Niebieskie przebiśniegi”, “ Czerwone stokrotki na śniegu”, “ Biała róża dla Safony” i “ Tu jest mój dom”. Obok poezji artysta zajmuje się malarstwem.

  
źródło: Gmina Santok 


Dziękujemy Gminie Santok na udostępnienie wiadomości.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza