poniedziałek, 22 grudnia 2014

Szanować ..."Szanować należy wszystkich: szacować - tego tylko, kto szacunku jest godzien"


"Nie staraj się o łaskę bogatych, bo ona oszukuje, a przed Bogiem nie znaczy"


"Staraj się o miłość ubogich i nieszczęśliwych, bo ona ochroni Cię w dzień sądu Bożego"


"Nie żałuj ostatniego grosza ubogiemu, bo w dobrą skarbonkę kładziesz, a w dniu największej nędzy znajdziesz ją pełną"


"Jeżeli nie możesz dać jałmużny ubogiemu, to daj dobre słowo nieprzyjacielowi, a zasługa Twoja większa będzie"